Πέμπτη, 8 Αυγούστου 2013

Πότε η χοληστερίνη είναι επικίνδυνη;


Πότε η χοληστερίνη είναι επικίνδυνη;
Η χοληστερόλη αρχίζει να γίνεται επικίνδυνη όταν κυκλοφορεί στο αίμα μας σε πολύ μεγαλύτερη ποσότητα από αυτήν που χρειαζόμαστε. Τότε η χοληστερίνη που περισσεύει, και η οποία δεν είναι απαραίτητη στον οργανισμό, μπορεί να εναποτεθεί σε διάφορα σημεία του τοιχώματος των αρτηριών προκαλώντας προοδευτικά στένωση του αυλού τους, και αρτηριοσκλήρυνση με τις επιπτώσεις της: έμφραγμα, εγκεφαλικό, ανεύρυσμα της κοιλιακής αορτής, στενώσεις των καρωτίδων, απόφραξη των αρτηριών των κάτω άκρων, καρδιακή ανεπάρκεια κ.λπ.
Έρευνες έχουν δείξει κατ’ επανάληψη ότι οι άνθρωποι με υψηλά επίπεδα χοληστερίνης είναι πιθανότερο να πάθουν καρδιοπάθειες, εγκεφαλικά και άλλες παθήσεις των αγγείων συγκριτικά με τους υπόλοιπους.
Αυτή η κίτρινη λιπαρή ουσία που θα εναποτεθεί στο τοίχωμα των αρτηριών λέγεται αθήρωμα και η πλάκα χοληστερίνης που θα δημιουργηθεί εκεί, αθηρωματική πλάκα. Αν δεν πάρουμε φάρμακα (τις στατίνες) ή αν δεν βελτιώσουμε τους παράγοντες κινδύνου, η πλάκα αυτή θα ραγεί και είτε ένα μέρος της θα αποκολληθεί και θα αποφράξει κάποια αρτηρία (στην καρδιά ή στον εγκέφαλο) είτε θα προκαλέσει τον επιτόπιο σχηματισμό θρόμβου και των σχετικά γρήγορη απόφραξη της ίδιας της αρτηρίας