Τρίτη, 11 Ιουνίου 2013

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ

Συνεχίζοντας την ανάλυση των αποτελεσμάτων, μέτρησης οστικής πυκνότητας, στα παιδιά διαπιστώσαμε ότι ένα ποσοστό από τα παιδιά που παρουσίαζαν οστεοπενία (χαμηλότερη οστική πυκνότητα από το φυσιολογικό) ήταν αυτά που είχαν ψηλώσει γρήγορα και αρκετά. Ο σκελετός του ανθρώπου αναπτύσσεται κατά ώσεις. Δηλαδή ψηλώνει, σταματά και ξαναψηλώνει μέχρι που σταθεροποιείται στο ύψος που μένει στο τέλος ως ενήλικας. Στην φάση αυτής της ανάπτυξης απαιτείται ιδιαίτερη διατροφική υποστήριξη. Πολύ δε περισσότερο όταν έχει το παιδί και άλλες ενεργειακές ανάγκες γιατί γυμνάζεται και συμμετέχει σε διάφορες δραστηριότητες.
Λεπτοφυείς και ψηλοί έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να αναπτύξουν οστεοπόρωση σε μεγαλύτερες ηλικίες.
Είναι λοιπόν σημαντικό να γίνεται προληπτικά έλεγχος οστεοπόρωσης σε παιδιά για να εντοπιστεί έγκαιρα η οστεοπενία και να αντιμετωπιστεί όταν ο οργανισμός φτιάχνει τον σκελετό.
www.medlab.gr