ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΠΑΛΙΟΚΑΣΤΡΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ,ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ-ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ,ΑΡΓΙΕΣ,ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ,ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΑΡΓΙΕΣ-ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ

Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου 2012

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ,ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ-ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ,ΑΡΓΙΕΣ,ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ,ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΑΡΓΙΕΣ-ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ


ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 2012-2013
ΚΑΡΔΙΤΣΑ-ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ-ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
06:40:00 06:55:00
07:20:00 07:50:00
08:30:00 08:45:00
09:30:00 09:55:00
10:45:00 11:00:00
12:15:00 12:40:00
13:45:00 14:10:00
14:40:00 15:05:00
15:20:00 15:40:00
17:15:00 17:40:00
19:15:00 19:40:00
21:20:00 21:45:00
ΚΑΡΔΙΤΣΑ-ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ-ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ
07:20:00 07:50:00
08:20:00(Μ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥΚ.) 08:45:00
09:30:00 09:55:00
10:30:00(Μ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥΚ.) 11:05:00
12:15:00 12:40:00
14:30:00 15:00:00

ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 2012-2013
ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΑΓΙΟΠΗΓΗΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
07:00-07:55-09:30-10:45-12:30-14:25-
16:20-18:15-21:15
ΣΑΒΒΑΤΟ:
07:30-09:30-12:30-14:20
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
07:10-08:20-10:30-12:00-13:30-14:40-
16:15-18:15-20:30
ΣΑΒΒΑΤΟ:
08:20-10:30-13:30
ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΣΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
06:45-07:00-07:45-08:30-09:45-10:30-
11:45-12:00-13:00-14:20-15:20-16:15-
17:15-18:15-19:15-20:30-21:15
ΣΑΒΒΑΤΟ:
07:00-08:45-10:30-12:00-13:00-13:45
ΑΜΠΕΛΙΚΟΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
07:00-11:30 ΤΕΤ.-11:45-14:20-16:20-
20:20
ΣΑΒΒΑΤΟ:
08:15-13:45
ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
06:30 ΤΕΤ.-07:10-7:50 ΜΑΘ.-08:15-
08:30 ΤΕΤ.-09:30-09:45ΤΕΤ.-10:20ΤΕΤ.-
10:45-11:45-12:20-13:25-13:50-14:20-
15:30-17:15-19:15-21:15
ΣΑΒΒΑΤΟ:
08:10-10:45-12:20-14:20
ΓΕΩΡΓΙΚΟΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
06:40-07:20-08:30-09:30-10:45-12:15-
13:45-14:40-15:20-17:15-19:15-21:20
ΣΑΒΒΑΤΟ:
07:20-08:20(Μ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥΚ.)-9:30-
10:30(Μ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ.)-12:15-14:30
ΓΟΡΓΟΒΙΤΕΣΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
07:45-10:30-11:45-15:20-21:15
ΖΑΙΜΙΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
07:00-07:55-09:30-10:45-12:30-14:25-
16:20-18:15-21:15
ΣΑΒΒΑΤΟ:
07:30-09:30-12:30-14:20
ΚΑΛΛΙΘΗΡΟΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
06:50 ΤΕΤ.-07:25-08:35-10:00-12:00-
14:40-16:35-20:35
ΣΑΒΒΑΤΟ:
08:40-10:00-12:00-14:10
ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
07:00-07:55-09:30-10:45-12:30-14:25-
16:20-18:15-21:15
ΣΑΒΒΑΤΟ:
07:30-09:30-12:30-14:20
ΚΑΝΑΛΙΑΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
06:35-10:15-13:15-17:15
ΣΑΒΒΑΤΟ:
06:50-13:00
ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑ


-ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
07:45-09:00-10:00-11:00-12:00-12:45-
14:05-15:30-16:40-18:40-20:15-21:20
ΣΑΒΒΑΤΟ:
07:45-09:45-11:45-13:50
ΚΑΡΠΟΧΩΡΙΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
07:00-08:30-09:45-12:00-14:20-16:15-
18:15-20:30
ΣΑΒΒΑΤΟ:
09:05-12:20-14:05
ΚΡΑΝΙΑΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
06:30ΤΕΤ.-07:10Α.Α.-08:10Α.Α.-
09:30Α.Α-10:45Α.Α-11:45ΡΙΖΟΒΟΥΝΙ ΤΕΤ.-12:20 Α.Α.-13:25-14:20 Α.Α.- 15:30-17:15 Α.Α.-19:15Α.Α.-21:15Α.Α.
ΣΑΒΒΑΤΟ:
08:10 Α.Α.-10:45 Α.Α.-12:20 Α.Α.-
14:20 Α.Α.
ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
07:10-08:20-10:15 ΤΕΤ.-10:30-12:00-
13:30-14:40-16:15-18:15-20:30
ΣΑΒΒΑΤΟ:
08:20-10:30-13:30
ΛΟΞΑΔΑΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
06:35-17:15-19:15
ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
06:55-07:45-11:00-13:15-14:20-15:20-
17:15-20:30
ΣΑΒΒΑΤΟ:
07:45-11:00-14:20
ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
06:45-07:45-10:30-11:45-13:00-15:20-
17:15-19:15-21:15
ΣΑΒΒΑΤΟ:
07:00-10:30-13:00
ΜΕΛΙΣΣΑΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
07:25-10:15-12:30 ΤΕΤ.-14:20
ΣΑΒΒΑΤΟ:
09:00-13:15
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
06:40-07:20-08:30-09:30-10:45-12:15-
13:45-14:40-15:20-17:15-19:15-21:20
ΣΑΒΒΑΤΟ:
07:20-08:20(Μ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥΚ.)-9:30-
10:30(Μ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ.)-12:15-14:30
ΜΥΡΙΝΗΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
06:55-07:05 ΜΑΘ.-07:45-11:00-
12:15 ΤΕΤ.-13:15-14:20-15:20-17:15-
20:30
ΣΑΒΒΑΤΟ:
07:45-11:00-14:20
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-


ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΣΕ
ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
06:40-07:10-07:20-07:45-08:20-08:30-
09:00-09:30-10:00-10:30-10:45-11:30-
11:55-12:00-12:15-13:30-13:45-14:40-
15:20-16:15-17:15-18:15-19:15-20:30-
21:20
ΣΑΒΒΑΤΟ:
07:20-08:20-09:30-10:30-12:15-13:30-
14:30
ΞΥΝΟΝΕΡΙΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
07:10-08:20-10:15 ΤΕΤ.-10:30-12:00-
13:30-14:40-16:15-18:15-20:30
ΣΑΒΒΑΤΟ:
08:20-10:30-13:30
ΠΑΛΙΟΚΚΛΗΣΙ-


ΦΑΝΑΡΙΟΥ
ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
06:35-07:45-09:15-10:15-11:30-13:15- 
14:00 (ΑΠΟ ΤΡΙΚ.ΜΑΘ.)-17:15-19:15
ΣΑΒΒΑΤΟ:
06:50-09:15-13:00
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
06:45-06:55-07:05ΜΑΘ.-07:25-08:30-
09:45-10:30-10:55ΤΕΤ.-11:00-11:45-
12:00-13:00-13:15-14:20-15:20-16:15-
17:15-18:15-19:15-08:30-21:15
ΣΑΒΒΑΤΟ:
07:00-07:45-08:45-10:30-11:00-12:00-
13:00-13:45-14:20
ΠΤΕΛΟΠΟΥΛΑΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
07:25-10:15-12:30 ΤΕΤ.-14:20
ΣΑΒΒΑΤΟ:
09:00-13:15
ΡΙΖΟΒΟΥΝΙΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
06:30ΤΕΤ-07:10Α.Α-08:10Α.Α-
09:30Α.Α-10:45Α.Α-11:45ΡΙΖΟΒΟΥΝΙ ΤΕΤ.-12:20 Α.Α.-13:25-14:20 Α.Α.- 15:30-17:15Α.Α-19:15Α.Α-21:15Α.Α
ΣΑΒΒΑΤΟ:
08:10 Α.Α.-10:45 Α.Α.-12:20 Α.Α.-
14:20 Α.Α.
ΡΟΥΣΣΟ- ΕΡΓΑΤΙΚΑ- ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΝΤΕΡΕΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
07:00-08:20-09:45-11:30ΤΕΤ-11:45-14:20-16:20-20:20
ΣΑΒΒΑΤΟ:
08:15-09:45-11:45-13:45
ΣΤΑΘΜΟΣ 


ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΕΛ


-ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
06:45-06:55-07:05ΜΑΘ-07:25-07:45-
08:30-09:45-10:15-10:30-10:55ΤΕΤ.-
11:00-11:45-12:00-12:30ΤΕΤ.-13:00-
13:15-14:20-15:20-16:15-17:15-18:15-
19:15-20:30-21:15 
ΣΑΒΒΑΤΟ:
07:00-07:45-08:45-10:30-11:00-12:00-
13:00-13:45-14:20
ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΟΑΕΔ-


ΙΕΚ-ΤΕΙ
ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
06:30 ΤΕΤ.-07:10-07:45-07:50 ΜΑΘ.-
08:05 ΜΑΘ.08:10-08:30-09:00-09:30-
09:45 ΤΕΤ.-10:00-10:20 ΤΕΤ.-10:45- 
11:00-11:45-12:00-12:20-12:45-13:25-
13:50-14:05-14:25-15:00-15:30-16:40-
17:15- 18:40-19:15-20:15-21:15-21:20
ΣΑΒΒΑΤΟ:
07:45-08:10-09:45-10:00-11:45-12:20-
14:50-14:20
ΦΡΑΓΚΟΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
07:20-09:30-12:15-13:45-14:40-15:20-
17:15-19:15-21:20
ΣΑΒΒΑΤΟ:
07:20-09:30-12:15-14:30

ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 2012-2013
ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΧΩΡΙΑ
ΑΓΙΟΠΗΓΗΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
07:25-08:25-09:55-11:10-12:55-14:50-
16:45-18:40-21:45
ΣΑΒΒΑΤΟ:
08:00-10:00-12:55-14:50
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
07:30-08:35-10:50-12:20-14:00-15:00-
16:35-18:35-20:50
ΣΑΒΒΑΤΟ:
08:40-10:50-14:50
ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΣΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
07:10-07:30-08:10-09:00-10:15-11:00-
12:15-12:30-14:45-15:50-16:45-17:45-
18:45-19:45-21:00-21:45
ΣΑΒΒΑΤΟ:
07:30-09:15-10:55-12:55-13:30-14:15
ΑΜΠΕΛΙΚΟΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
06:45 ΤΕΤ.-07:20-11:50 ΤΕΤ.-12:10-
14:35-16:40-20:40
ΣΑΒΒΑΤΟ:
08:35-14:10
ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
06:55 ΤΕΤ.-07:35-8:00 ΜΑΘ.-08:45-
09:55 ΤΕΤ.10:00-10:30 ΤΕΤ.-11:10-
11:55-12:50-13:-55-14:05-14:50-
16:00-17:45-19:45-21:45
ΣΑΒΒΑΤΟ:
08:05-08:45-11:15-12:50-14:50
ΓΕΩΡΓΙΚΟΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
06:55-07:50-08:45-09:55-11:00-12:40-
14:10-15:05-15:40-17:40-19:40-21:45
ΣΑΒΒΑΤΟ:
07:50-08:45-9:55-11:05-12:40-15:00
ΓΟΡΓΟΒΙΤΕΣΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
08:00-10:55-12:15-15:50-21:40
ΖΑΙΜΙΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
07:25-08:25-09:55-11:10-12:55-14:50-
16:45-18:40-21:45
ΣΑΒΒΑΤΟ:
08:00-10:00-12:55-14:50
ΚΑΛΛΙΘΗΡΟΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
06:50 ΤΕΤ.-07:25-08:35-10:00-12:00-
14:40-16:35-20:35
ΣΑΒΒΑΤΟ:
08:40-10:00-12:00-14:10
ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
07:15-08:15-09:50-11:05-12:50-14:45-
16:40-18:35-21:35
ΣΑΒΒΑΤΟ:
07:50-09:50-12:50-14:35
ΚΑΝΑΛΙΑΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
06:55-10:35-13:35-17:40
ΣΑΒΒΑΤΟ:
07:00-13:20
ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑ

-ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
07:55-09:10-10:10-11:10-12:10-12:55-
14:15-15:40-16:50-18:50-20:25-21:30
ΣΑΒΒΑΤΟ:
07:55-09:55-11:55-14:00
ΚΑΡΠΟΧΩΡΙΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
07:20-08:50-10:05-12:20-14:40-16:35-
18:35-20:50
ΣΑΒΒΑΤΟ:
09:05-12:20-14:05
ΚΡΑΝΙΑΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
06:45 ΤΕΤ.-07:25-08:30-09:50-11:05-
12:05 ΡΙΖΟΒΟΥΝΙ ΤΕΤ.-12:35-13:45-
14:40- 15:50-17:35-19:35-21:35
ΣΑΒΒΑΤΟ:
08:30-11:05-12:40-14:40
ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
07:35-08:40-10:25 ΤΕΤ.-10:55-12:25-
14:05-15:10-16:40-18:35-20:55
ΣΑΒΒΑΤΟ:
08:45-10:55-14:00
ΛΟΞΑΔΑΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
07:05-17:40-19:30
ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
07:15-08:10-11:25-13:40-14:45-15:45-
17:40-20:55
ΣΑΒΒΑΤΟ:
08:05-11:20-14:40
ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
07:05-08:10-10:50-12:05-13:20-15:40-
17:45-19:35-21:35
ΣΑΒΒΑΤΟ:
07:20-10:50-13:20
ΜΕΛΙΣΣΑΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
07:35-10:30-12:50 ΤΕΤ.-14:35
ΣΑΒΒΑΤΟ:
09:15-13:30
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
06:55-07:50-08:45-09:55-11:00-12:40-
14:10-15:05-15:40-17:40-19:40-21:45
ΣΑΒΒΑΤΟ:
07:50-08:45-9:55-11:05-12:40-15:00
ΜΥΡΙΝΗΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
07:25-07:25ΜΑΘ.-08:15-11:15-
12:30ΤΕΤ.-13:30-14:35-15:35-17:30-
20:45
ΣΑΒΒΑΤΟ:
08:15-11:15-14:35
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-

ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΣΕ
ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
07:05-07:55-08:00-08:50-09:00-09:15-
10:00-10:35-11:00-11:15-11:55-12:30- 
12:50-13:35-14:15-15:10-15:50-16:45-
17:50-18:45-19:50-20:55-21:55
ΣΑΒΒΑΤΟ:
07:50-09:00-10:05-11:15-12:50-14:00-
15:05
ΞΥΝΟΝΕΡΙΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
07:35-08:40-10:25ΤΕΤ.-10:55-12:25-
14:05-15:10-16:40-18:35-20:55
ΣΑΒΒΑΤΟ:
08:45-10:55-14:00
ΠΑΛΙΟΚΚΛΗΣΙ-

ΦΑΝΑΡΙΟΥ
ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
07:10-07:55-09:25-10:50-11:40-14:50-
17:50-19:40
ΣΑΒΒΑΤΟ:
07:30-09:25-13:35
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
07:20-07:30-07:40-07:45-08:55-09:00-
10:15-11:05-11:10ΤΕΤ.-11:35-12:20-
12:30-13:30-13:40-13:50-14:50-14:55-
15:50-16:45-17:45-18:45-19:45-21:00-
21:45
ΣΑΒΒΑΤΟ:
07:30-08:20-09:20-11:00-12:30-13:30-
14:15-14:55
ΠΤΕΛΟΠΟΥΛΑΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
07:35-10:30-12:50 ΤΕΤ.-14:35
ΣΑΒΒΑΤΟ:
09:15-13:30
ΡΙΖΟΒΟΥΝΙΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
06:45 ΤΕΤ.-07:25-08:30-09:50-11:05-
12:05 ΡΙΖΟΒΟΥΝΙ ΤΕΤ.-12:35-13:45-
14:40- 
15:50-17:35-19:35-21:35
ΣΑΒΒΑΤΟ:
08:30-11:05-12:40-14:40
ΡΟΥΣΣΟ-

ΕΡΓΑΤΙΚΑ-

ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΝΤΕΡΕ
ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
07:30-08:40-10:10-12:00 ΤΕΤ.-12:15-
14:45-16:50-20:50
ΣΑΒΒΑΤΟ:
08:45-10:05-12:05(ΕΞΩ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ)-
14:15(ΕΞΩ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ)
ΣΤΑΘΜΟΣ 

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΕΛ

-ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
07:20-07:30-07:40-07:45-08:55-09:00-
09:10-10:15-10:25-11:05-11:10ΤΕΤ.-
11:35-12:20-12:30-13:00-13:30-13:45-
14:00-14:25-14:50-14:55-15:50-16:45-
17:45-18:45-19:45-21:00-21:45 
ΣΑΒΒΑΤΟ:
07:30-08:20-09:10-11:00-11:30-12:30-
13:30-14:15-14:55
ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΟΑΕΔ-

ΙΕΚ-ΤΕΙ
ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
07:00ΤΕΤ.-07:45-08:05-08:10-08:40-
08:50-09:20-09:55-10:05-10:20-
10:30ΤΕΤ.-11:15-11:20-12:05-12:20-
13:00-13:15-13:55ΜΑΘ.-14:05-14:10-
14:25-15:00-15:05-15:50-16:00-
17:00-17:55-19:05-19:50-20:35-21:45
ΣΑΒΒΑΤΟ:
08:10-08:45-10:05-11:15-12:05-12:55-
14:10-14:50
ΦΡΑΓΚΟΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
07:45-09:50-12:35-14:05-15:00-15:40-
17:35-19:35-21:40
ΣΑΒΒΑΤΟ:
07:40-09:50-12:35-14:50

ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ:ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2
ΤΗΛ.ΓΡΑΦΕΙΟΥ:24410 21718
ΤΗΛ.ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ:24410 22666

ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟ PALIOKASTRO.BLOG ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ.


      Σχολικές  αργίες

       
Oι σχολικές αργίες για τα σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης  είναι:
     
 • 1η  Οκτωβρίου

 • 28η  Οκτωβρίου

 • 23η  Δεκεμβρίου - 6η Ιανουαρίου

 • 30ή  Ιανουαρίου

 • 25η  Μαρτίου

 • 1η  Απριλίου

 • 1η  Μαΐου

 • 11η  Ιουνίου

 • Καθαρά Δευτέρα

 • Μεγάλη Δευτέρα -  Παρασκευή Διακαινησίμου

 • Αναλήψεως

 • Αγίου Πνεύματος

 • Ονομαστική γιορτή  του Αρχιεπισκόπου

 • Γιορτή του Αγίου της Κοινότητας/Ενορίας

Κάθε σχολείο δηλώνει στο οικείο επαρχιακό
γραφείο μία ημέρα που θα  θεωρείται ως τοπική γιορτή του Αγίου της
Κοινότητας/Ενορίας. Τα μαρωνίτικα  σχολεία, ανεξάρτητα από τον Άγιο που
τιμάται στην Κοινότητα/Ενορία που εδρεύει  το σχολείο, μπορούν να
ορίσουν ως αργία την 9η Φεβρουαρίου που είναι  η γιορτή του Αγίου
Μάρωνα.

Θερινές διακοπές:

  Από το Σάββατο μετά την προτελευταία Παρασκευή του Ιουνίου  μέχρι την Κυριακή πριν από την πρώτη Δευτέρα του Σεπτεμβρίου
.


Σχολικές αργίες για τη σχολική χρονιά 2012-2013
Oι σχολικές αργίες για τα σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης για τη σχολική χρονιά 2012-2013 είναι οι πιο κάτω:       


 • 1η Οκτωβρίου 2012 (Ημέρα Ανεξαρτησίας της Κύπρου)

 • 13η Νοεμβρίου 2012 (Ονομαστική γιορτή Αρχιεπισκόπου)

 • 23η Δεκεμβρίου 2012 – 6η Ιανουαρίου 2013 (Διακοπές Χριστουγέννων)

 • 30ή Ιανουαρίου 2013 (Γιορτή των Γραμμάτων – Τριών Ιεραρχών)

 • 18η Μαρτίου 2013 (Καθαρά Δευτέρα)

 • 25η Μαρτίου 2013 (Εθνική Επέτειος)

 • 1η Απριλίου 2013 (Εθνική Επέτειος)

 • 29η Απριλίου 2013 – 10η Μαΐου 2013 (Διακοπές Πάσχα)

 • 11η Ιουνίου 2013 (Αποστόλου Βαρνάβα)

 • 13η Ιουνίου 2013 (Αναλήψεως)
Γιορτή του Αγίου της Κοινότητας/Ενορίας
(Κάθε σχολείο δηλώνει στο οικείο επαρχιακό γραφείο μία ημέρα που θα
θεωρείται ως τοπική γιορτή του Αγίου της Κοινότητας/Ενορίας. Τα
μαρωνίτικα σχολεία, ανεξάρτητα από τον Άγιο που τιμάται στην
Κοινότητα/Ενορία που εδρεύει το σχολείο, μπορούν να ορίσουν ως αργία την
 9η Φεβρουαρίου που είναι η γιορτή του Αγίου Μάρωνα.)

Θερινές διακοπές:

        20η Ιουνίου 2013 – 6η Σεπτεμβρίου 2013 (για τους μαθητές)

24η Ιουνίου 2013 – 30η Αυγούστου 2013 (για τους δασκάλους)