Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2011

Στα... θρανία επιστρέφουν νέοι αγρότες

Τα μαθητικά τους χρόνια, όταν τα τετράδια και τα στυλό αποτελούσαν απαραίτητο αξεσουάρ της καθημερινότητάς τους, καλούνται να θυμηθούν νέοι αγρότες στην Ελλάδα....
Και παρ' όλο που δεν θα χρειαστεί να βιώσουν το άγχος των εξετάσεων, η επιστροφή τους στα θρανία αποτελεί μια πραγματικότητα, που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν, έστω κι αν είναι μόνο για 25 ημέρες και 150 ώρες, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο.

Στο πλαίσιο των προγραμμάτων κατάρτισης που γίνονται από τον Οργανισμό Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης και Απασχόλησης (ΟΓΕΕΚΑ) «Δήμητρα», οι νέοι αγρότες της χώρας μας καλούνται να καθίσουν και πάλι στα θρανία, προκειμένου να πάρουν στα χέρια τους το «πράσινο πιστοποιητικό». Το πιστοποιητικό αυτό, που αποτελεί θεσμό του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αφορά την κατάρτιση και πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων των αγροτών και χορηγείται έπειτα από εξειδικευμένη εκπαιδευτική διαδικασία, που συνδυάζει θεωρητικές γνώσεις, πρακτική άσκηση και μαθητεία, ενώ αποτελεί ένα βασικό επαγγελματικό προσόν για τον Έλληνα αγρότη.

Και μπορεί οι περισσότεροι από τους 49.000 νέους Έλληνες αγρότες να βρίσκονται ήδη στα χωράφια και τις κτηνοτροφικές τους εγκαταστάσεις, για να εξασφαλίσουν τα «προς το ζην» για τους ίδιους και την οικογένειά τους, εάν όμως δεν αποκτήσουν το «πράσινο πιστοποιητικό» δεν θα μπορέσουν να τύχουν των ευνοϊκών ρυθμίσεων, που προωθούνται τόσο από τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας όσο και της Ευρώπης.

Επισημαίνεται ότι, βάσει των στοιχείων του Κέντρου, στο διάστημα 2002-2008, με κονδύλια του Γ΄ ΚΠΣ, καταρτίστηκαν 19.583 νέοι αγρότες.

Κάθε εκπαίδευση αποτελείται από θεματικές ενότητες, στις οποίες διδάσκονται θέματα που αφορούν την Κοινή Αγροτική Πολιτική, τη διαχείριση και οργάνωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, τις διάφορες κατευθύνσεις για παραγωγή ποιοτικού-υγιεινού αγροτικού προϊόντος, με σεβασμό στον καταναλωτή και το περιβάλλον, καθώς και την εμπορία, τυποποίηση και κοστολόγηση των προϊόντων, που απορρέουν από τις ιδιομορφίες της εκάστοτε περιοχής.

Το μέχρι σήμερα ενδιαφέρον των νέων αγροτών είναι μεγάλο, όχι μόνο λόγω της υποχρέωσης που έχουν αναλάβει σύμφωνα με τον Καν. 1257/99 για απόκτηση αποδεδειγμένης επαγγελματικής ικανότητας, προκειμένου να τύχουν ενισχύσεων από το Γεωργικό Ταμείο, αλλά και διότι αναγνωρίζουν ότι μέσα από τα εκπαιδευτικά αυτά προγράμματα επιδιώκεται:

- Η ενίσχυση και η διεύρυνση των γνώσεών τους και των επαγγελματικών τους ικανοτήτων, έτσι ώστε να παράγουν ποιοτικά, ανταγωνιστικά και ασφαλή προϊόντα, σεβόμενοι τον καταναλωτή και το περιβάλλον.

- Η ενημέρωσή τους για τις νέες αγροτικές εξελίξεις σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, και

- Η αναβάθμιση του ρόλου του νέου αγρότη και η μετεξέλιξή του σε σύγχρονο επιχειρηματία, ικανό να διαχειριστεί αποτελεσματικά την επιχείρησή του.

real.gr

http://tro-ma-ktiko.blogspot.com/2011/03/blog-post_5526.html#more