Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2011

Ενημέρωση Σπουδαστών για χορήγηση Υποτροφιών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ AΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΓΚΑΔΑ
Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα χορηγήσει, κατά το Πανεπιστημιακό έτος 2010 -2011, δυο (2) υποτροφίες,από τα έσοδα της Κληρονομίας ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ Χας ΔΗΜ. ΚΡΙΕΖΗ, σε φοιτητές των Θεωρητικών Σχολών (Φιλοσοφικής, Θεολογικής, Νομικής, Ξένων Φιλολογιών κλπ).....
όλων των Ελληνικών Πανεπιστημίων που κατάγονται από τη Μακεδονία, με κριτήριο τη βαθμολογική σειρά εισαγωγής τους στην οικεία Σχολή ή της προαγωγής τους από το προηγούμενο στο επόμενο έτος σπουδών, προτιμώμενων, με ίσους όρους, των συγγενών της διαθέτιδας.
Καταγόμενοι από τη Μακεδονία θεωρούνται οι υποψήφιοι που είτε γεννήθηκαν στην Μακεδονία, είτε κατάγονται από τη Μακεδονία από τους δύο γονείς τους ή από τον έναν εξ αυτών, αδιακρίτως.
Το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας ορίζεται σε Ευρώ διακόσια πενήντα (Ευρώ 250,00).
Η υποτροφία θα αρχίσει να καταβάλλεται στους υποτρόφους από την αρχή του Πανεπιστημιακού έτους 2010 -2011 και θα διαρκέσει μέχρι το μήνα Ιούνιο του έτους που κανονικά τελειώνουν οι σπουδές τους, εάν καταστούν πτυχιούχοι, διαφορετικά μέχρι το μήνα Σεπτέμβριο του ιδίου έτους (άρθρο 55 του Α.Ν 2039/39, όπως αντικαταστήθηκε από το άρθρο 10 του Ν, 1583/85 και άρθρο 25 του Κ.Δ 18/41).
Έντυπα αιτήσεων καθώς και περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τη Διεύθυνση Κληροδοτημάτων του Πανεπιστημίου, Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων (Σταδίου και ΧΡ. Λαδά 6, τηλ. 210 3689132 -4).

ΠΗΓΗ www.lagadas2.blogspot.com

http://tro-ma-ktiko.blogspot.com/2011/03/blog-post_5359.html