Σάββατο, 5 Φεβρουαρίου 2011

Στεγαστικό επίδομα 1.000 ευρώ στους φοιτητές

Κανονικά θα δοθεί το στεγαστικό επίδομα των 1.000 ευρώ στους φοιτητές δικαιούχους, που σπουδάζουν σε ΑΕΙ, ΤΕΙ, Τουριστικές Σχολές και Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού.

Παρά τους φόβους ότι θα κοπεί, λόγω κρίσης, όλα δείχνουν ότι τελικά θα κατατεθεί.


Δικαιούχοι είσπραξης των χρημάτων είναι οι γονείς των φοιτητών, οι οποίοι για να λάβουν το επίδομα θα πρέπει να πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις.

Οι αιτήσεις για την χορήγηση πρέπει να κατατεθούν στην εφορία μέχρι 31 Μαρτίου.

Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι...

-να σπουδάζουν οι φοιτητές σε ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ανώτερες Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων ή σε Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού της Ελλάδος.

-να διαμένουν σε άλλη πόλη από αυτήν της κύριας κατοικίας τους, ανεξάρτητα αν φοιτούν στην ίδια Σχολή και πόλη ή σε διαφορετικές Σχολές και πόλεις και διαμένουν σε μία ή περισσότερες οικίες.

-να αποδεικνύεται με σχετικό πιστοποιητικό της Σχολής ή του Τμήματος αυτής, το οποίο συνυποβάλλεται μαζί με την αίτηση για τη χορήγηση του επιδόματος.

-τέλος, θα πρέπει το ετήσιο εισόδημά της οικογένειας, κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, να μην υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ. Για κάθε προστατευόμενο παιδί πέραν του ενός, το όριο αυτό προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ.
http://apolitistosteki.blogspot.com/