Κυριακή, 23 Ιανουαρίου 2011

Αμύγδαλα και ..."αντίο διαβήτη"

Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ: Αμύγδαλα και ..."αντίο διαβήτη": "Με ολοένα μεγαλύτερα ποσοστά του παγκόσμιου πληθυσμού να εμφανίζουν διαβήτη ή προδιαβήτη, ποιος δεν θα θελε ένα αντίδοτο του διαβήτη, μέσω τ..."