Παρασκευή, 7 Ιανουαρίου 2011

Το τάνγκο ως... εναλλακτική μορφή θεραπείας

OSTRIA: Το τάνγκο ως... εναλλακτική μορφή θεραπείας: "Ο χορός και η μουσική έχουν χρησιμοποιηθεί από καταβολής του κόσμου για θεραπευτικούς σκοπούς. Σήμερα, ο χορός αποτελεί μία εναλλακτική μο..."